Sabo design
Drag

Prosiv

V rámci spolupráce s firmou Prosiv som mala možnosť vytvoriť dizajn rolupov, bannerov a digitálnych reklám pre ich podnikanie v oblasti predaja a servisu zdvihákov.

  • +

    Dizajnov rollupov

  • +

    Reklamných príspevkov

  • +

    Bannerovna Facebook

Pre rollupy sme zvolili modré objekty s ich logom umiestneným na vrchu a s fotkami zameranými na produkty, ktoré ponúkajú. Tento dizajn umožňuje okamžite prilákať pozornosť a poskytuje rýchly prehľad o ich službách. Podobný dizajn sme použili aj pre digitálne reklamy, aby sme vytvorili jednotný a konzistentný vizuálny štýl pre ich podnikanie. Tento vizuálny štýl je dôležitý pre to, aby bola ich značka prezentovaná jednoznačne a prepojená na všetkých kanáloch.

Bannerové reklamy boli vytvorené v rovnakom štýle ako rolupy. Sú to jednoduché, ale efektívne grafiky, ktoré obsahujú ich logo a krátky popis služieb, ktoré ponúkajú. Týmto spôsobom sa podarilo vytvoriť prepojenie medzi ich on-line a off-line marketingovými aktivitami.